Privaatsus­poliitika

RKM Team OÜ´le kuuluv Tondi Käsipesula on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Tondi Käsipesula kogub üksikisikuga kokku lepitud teenuse osutamiseks, info ja uudiste edastamiseks, tagasiside küsimiseks või temaga ühenduse võtmiseks.
Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • teenuse ostu või broneeringute sooritamisel (sh sinu eesnimi, perenimi, telefoninumber, e-posti aadress, seotus ettevõttega, sõiduki number, mark, mudel) meie esinduses või telefoni teel
  • tehingutega seotud info (teenuse osutamise ajalugu);
  • infot Sinu arvuti ja meie kodulehe kasutamise kohta (näiteks Sinu arvuti IP aadress, geograafiline asukoht, veebilehitseja tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, külastuse aeg ja kestus, lehekülgede vaatamise ja lehekülgedel liiklemise statistika)
  • uudiskirjaga liitumisel läbi meie kodulehe (nimi, e-post)
  • uudiskirjaga liitumisel (nimi, e-post) meie esinduses, vastava märke tegemisega töö vastuvõtu aktile
  • osutatud teenusele tagasiside küsimiseks e-posti teel (eesnimi, perenimi, telefoninumber, e-posti aadress), vabatahtlikkuse alusel

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid kodulehe külastatavuse kohta – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).
Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebisaidil, näiteks otsisõnad, maandumislehed jms. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, milline info või teenused on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Tondi Käsipesula kasutab Google Analytics’it veebikasutuse analüüsimiseks. Google Analytics genereerib statistilist ja muud veebilehe kasutamisega seotud infot küpsistelt saadud andmete põhjal. Seda infot kasutame meie kodulehe kasutamisega seotud raportite koostamiseks. Google hoiustab seda infot ning nende privaatsuspoliitika kohta saad lugeda siit.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Tondi Käsipesula uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kliendi informeerimiseks broneeritud pesu kuupäeva ja kellaaja kohta sms teel, kui ka siis, kui teenus on osutatud ning sõidukile võib klient järele tulla ning muude kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks (näiteks teenuse hinnapakkumise koostamine ja saatmine ning kindlustusjuhtumi korral kindlustusseltsile pakkumise koostamine). Meiega suhtlemisel võime säilitada kirjavahetuse, et selle abil täiustada teenuseid, veebilehte või teisi avalikke eesmärke.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Tondi Käsipesula avaldada teavet teenuse kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Tondi Käsipesulale teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partnerid, kellede ülesanneteks on turundustegevuse koordineerimine (uudiskirjade koostamine, uudiskirja süsteemi arendus, veebiarendus, veebihaldus ja turundus), raamatupidamisteenuse osutamine ning laotarkvara haldamine.

Andmete avaldamine

Tondi Käsipesula võib avaldada Sinu isikuandmeid:

a) seaduspärase nõudmise alusel;
b) juriidiliste vaidluste lahendamisel;
c) oma õiguste kaitseks ja turvalisuse tagamiseks (näiteks pettuse kahtluse korral).

Kasutaja õigused

Kasutajatel on õigus teada, milliseid isiklikke andmeid me Teist hoiame. Teil on õigus selliseid andmeid parandada, muuta või kustutada. Kui Te soovite oma õigusi rakendada, muuta andmeid või neid kustutada, võtke meiega ühendust allpool märgitud kontaktandmete kaudu.

Alates 25. maist 2018 on teil järgmised õigused:

Vastuseis andmetöötlusele õigustatud huvide alusel
Teil on õigus olla vastu meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meile kirjalik vastavasisuline taotlus.

Kustutamine

Teatud asjaoludel on teil õigus meilt nõuda oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meile kirjalik vastavasisuline taotlus.

Töötlemise piiramine

Teatud tingimuste korral on teil õigus ka piirata oma isikuandmete töötlemist. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meile kirjalik vastavasisuline taotlus.

Andmete ülekantavus

Samuti on teil õigus saada või edastada oma isikuandmeid edasi teisele andmetöötlejale („andmete ülekantavus”). See õigus katab ainult neid andmeid, mis te olete meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja kus töötlemist teostatakse automaatselt. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meile kirjalik vastavasisuline taotlus.

Isikuandmete kaitse

Tondi Käsipesula rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel, kellele on seda oma töökohustuste täitmiseks vaja.

Turvalisus

Kõiki kodulehe külastamise ja uudiskirjaga liitumise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie teenuseid kasutama asudes või uudiskirjaga liitumisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@kasipesula.ee